eRko

eRko, hnutie kresťanských spoločenstiev detí, je celoslovenská organizácia,funugujúca predovšetkým prostredníctvom detských a mládežníckych stretiek. Naším cieľom je cez pravidelné stretnutia pomáhať viesť deti po „radostnej ceste svedectva viery“, k čomu pozývam aj naše motto.


 V našej farnosti sme rozdelení na dve skupiny podľa veku, mladšie deti od 5 do 10 rokov a staršie od 11 do 14.Stretávame sa každú druhú sobotu o 15:50 pred kostolom na Kalvarii a počas stretka sa hráme, beháme po vonku,  pomáhame, modlíme sa a mnohé ďalšie veci.Počas školského roka organizujeme aj koledovanie Dobrej Noviny, karneval rodín, Púť eRkárov do Rajeckej Lesnej a na prelome mája a júna aj špeiálne stretká Vypni telku, zapni seba, kedy sa stretávame aj počas týždňa. Vyvrcholením eRkárskeho roka sú každoročne letné tábory.
Na ktorejkoľvek z týchto akcií radi privítame aj Teba ( alebo Tvoje deti :).


Ak máš aspoň 15 rokov a túžbu zapojiť sa k nám ako animátor/ka, ozvi sa na telefónne číslo zodpovednej osoby za eRko v našej farnosti- každý pomocník pri tomto diele sa počíta!


Zodpovedná osoba: Marek Gašparovič 0903162877 (od školského roka 2021/22)

Kalvárske hlasy

Kalvársky e-shop