Komunita Sant´Egidio

Kto sme?

Sme dobrovoľnícke katolícke spoločenstvo (prevažne) mladých ľudí, ktoré sa pravidelne stretáva pri modlitbe, príprave jedla a následnej službe chudobným na uliciach. Primárne sa zameriavame na najchudobnejších, no venujeme sa aj sociálne slabým, ktorí potrebujú materiálnu a duchovnú pomoc. Ľudia bez domova sa stali našimi dobrými priateľmi.

Ak máš túžbu pomáhať týmto našim kamarátom, chceš ich bližšie spoznať a vidieť v ich tvárach tvár Ježiša, pozývame ťa k nám. Nezáleží na to, či si mladý alebo starší, či si veriaci alebo nie. Záleží na tom, čo máš v srdci!

Veď Ježiš hovorí: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ (Mt 25, 40).

Kedy a kde sa stretávame?

Každý pondelok od 13.30 hod. v Misijnom dome na Kalvárii v Nitre.

Si srdečne pozvaný!

Kontakt: Iveta Krausková

Tel.: 0940 847 488

Email: iveta.krauskova@gmail.com

Web: http://www.santegidio.sk/

Kalvárske hlasy

Kalvársky e-shop