Mediálny tím

Kontaktná osoba: (doplnit)
E-mail: (doplnit)

Cieľom nášho tímu je vyzdvihnúť dôležitosť ohlasovania Božieho Slova vo virtuálnom prostredí pomocou nových možností a prostriedkov.

Kalvárske hlasy

Partner projektu „Obnova Kalvárie“

Kalvársky e-shop