Modlitby matiek

Naše farníčky stretávajú na Modlitbách matiek, a to na dvoch miestach:

– Každý pondelok o 17.00 v zimnom období / o 18.00 v letnom období

(v závislosti od sv. omše vo farskom kostole) u Sestier Kráľovnej apoštolov

Modlitby matiek sa nekonajú počas letných prázdnin.

Adresa: Misijné sestry Kráľovnej apoštolov, Rázusova 44, Nitra

Tel.: 037 772 20 54

– Každý pondelok o 19.15 Sestier Panny Márie Útechy

(o 18.30 je v komunitnej kaplnke sv.omša)

Modlitby matiek sa nekonajú počas letných prázdnin.

Adresa: Sestry Panny Márie Útechy,Stračia cesta 38,Nitra

Tel.: 037 741 04 88

Kontakt: p. Veronika Géciová a p. Mária Vörösová

Kalvárske hlasy