Modlitby otcov

Veriaci muži z našej farnosti sa stretávajú na Modlitbách otcov každý utorok o 18.45 v zimnom období / o 19.45 v letnom období.

Je to v závislosti od večernej sv.omše vo farskom kostole (o 18.00/19.00).

Modlitby otcov sa nekonajú v čase letných prázdnin.

Miesto: Misijný dom Matky Božej, Kalvária, Nitra

Kontakt: Eugen Guldan, tel. 0903 708 110

Kalvárske hlasy

Kalvársky e-shop