Spevokol

Zodpovedná osoba: Eva Bencová

Mnohí ľudia vedia, že na Kalvárii funguje mládežnícky spevokol už od nepamäti, avšak nevedia presne ako dlho. Nám sa podarilo vypátrať, že to celé začalo v roku 1979 na podnet p. Jarka Stýbla. Postupom času dostal spevokol názov Cor Unum, čo v preklade znamená Jedno Srdce. Práve preto je naším cieľom ako jedno srdce spievať Bohu na slávu a ľuďom na radosť. Každú nedeľu spievame na farskej sv. omši o 9:00, tiež počas sviatkov, slávností, na svadbách a iných podujatiach.

Radi privítame nových členov. Ak by ste mali záujem sa k nám pridať, kontaktujte nás (0903461960, kalvarskyspevokol(a)gmail.com) alebo príďte na nácvik vždy v piatok po večernej sv.omši na chórus v kostole na Kalvárii.

Kalvárske hlasy

Kalvársky e-shop