Spoločenstvo slobodných túžiacich po manželstve

Zodpovedná osoba: Mário Stehlík,  0904 671 470, stehlik.mario@gmail.com

NÁDEJ

„Hľa, Boh mojej spásy,dúfam a nebojím sa, veď moja sila a môj chválospev je Pán, on sa mi stal spásou. Budete čerpať vodu s radosťou z prameňov spásy.“  Iz 12, 2-3

Pozývame slobodných bez obmedzenia veku každú nedeľu o 18.00 hod. do Misijného domu Matky Božej na Kalvárii v Nitre (na vrátnici usmernia). Stretnutie trvá do 19.40 hod.

Ste srdečne pozvaní zjednotiť sa s nami v modlitbe.

Kto sme?

Stretávame sa, aby sme sa modlili za svojich budúcich manželov a a manželky ako aj za nájdenie sa (najlepšie čím skôr:-)). Modlíme sa nielen za seba, ale za všetkých, čo sem chodíme, alebo aj za tých, čo z rôznych dôvodov neprišli a poprosili nikekoho z nás  o zahrnutie do modlitieb.

Program stretnutí:

  • predstavenie spoločenstva
  • modlitba chvály, vďaky a prosby
  • modlitba posvätného ruženca
  • rozhovor, plány, alebo nejaký príspevok
  • osobné zdieľanie (dobrovoľné)


Kalvárske hlasy