Farnosť Nitra - Kalvária

Oficiálna stránka farnosti

Farský úrad

Dátumy plánovaných podujatí a slávenia pútí na Kalvárii sú zverejnené pod týmto stĺpčekom...
 
Kontakt:
Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Nitra-Kalvária
Kalvária 1
949 01 Nitra
 

IČO: 31197850

 

DIČ: 2022173769

 

Č. bežného bank. účtu (SLSP): SK63 0900 0000 0002 3003 4660


Č. účtu na obnovu kaplniek Nitrianskej kalvárie (VÚB): SK94 0200 0000 0040 4432 2851
 
Podpora misií-č.účtov sú na: http://www.verbisti.sk/podporte-misie/
 
Úradné hodiny:
Pondelok:
15.30-17.00
Streda:
15.30-17.00
Piatok:
15.30-17.00
 
Kancelária:
tel.: 0950 233 140
(iba volania, nie sms-správy)
Email: nitrakalvaria (a) svd.sk
 
Mimo úradných hodín vás obslúži:
 
Správca farnosti:

P. Jozef Strečka SVD

tel.: 0903 809 629

(volania a sms-správy)

 
Zaopatrovanie chorých v nemocnici na Špitálskej ulici-tel.: 0903 809 624
 
O príprave na manželstvo a ostatné informácie týkajúce sa sviatostí a pohrebných obradov-pozri v sekcii "Nástenka/Sviatosti"

 

Farské oznamy s aktuálnym poriadkom bohoslužieb nájdete v sekcii „Nástenka/ Farské oznamy...“.

V prípade, že by v tejto sekcii farské oznamy neboli zverejnené a na nepresnosti v nich upozornite, prosím, na to správcu farnosti P. Strečku sms-kou na tel. č.0903 809 629.

Najbližšie akcie

Pravidelné modlitbové stretnutia "Modlitby matiek", "Modlitby otcov",ďalej Kurzy pre rodičov o výchove detí, zoznamka "katRande" a iné-pozri v sekcii „Farské spoločenstvá"

 

Január 2019

 

Príprava rodičov a krstných rodičov na krst dieťaťa v sobotu 26.januára o 8.30 / 10.00 hod., krst detí v nedeľu 27.januára o 11.45 hod..

 

Príprava snúbencov na manželstvo 26. a 27. januára 2019 (sobota a nedeľa) v Misijnom dome Matky Božej (adresa pre GPS: Kalvária 715/3, 94901 Nitra). Časový rozvrh prípravy bude zverejnený 7 dní dopredu na plagáte v sekcii "Nástenka", ďalšie informácie v sekcii "Nástenka/Sviatosti".

 

Sobota 26. januára večer a nedeľa 27. januára - zapisovanie omšových úmyslov na mesiac marec v sakristii kostola.

 

Február 2019

 

Fatimská sobota 2.februára: o 9.00 pobožnosť, o 10.00 svätá omša, pri sv.omši kňazi udelia sviatosť pomazania chorých, nakoniec prítomným snúbencom kňaz udelí požehnanie. Pozri tiež v sekcii: „Púte na Kalvárii/Fatimské soboty“

 

Nedeľa 3.februára farské raňajky v Misijnom dome po sv. omšiach o 7.00 a 9.00.

 

Príprava rodičov a krstných rodičov na krst dieťaťa v sobotu 9.februára o 8.30 / 10.00 hod., krst detí v nedeľu 10.februára o 11.45 hod..

 

Nedeľa 10. februára o 14.30 sv.omša pre spoločenstvo „Viera a svetlo“

 

Utorok 12. februára o 18.40 v kostole „Modlitby za mier“ - vedie komunita Sant´ Egidio.

 

Kalvárska ľudová veselica v sobotu 16. februára 2019 o 19.00 v aule Misijného domu. Lístky v predaji u správcu farnosti od nedele 16.decembra 2018.

 

Katolícka zoznamka „katRande“ pozýva v pondelok 18. februára 2019 o 18.00 hod. na zoznamovacie stretnutie (tzv. speeddating) v aule Misijného domu. Stretnutie je určené pre ženy (26-38 rokov) a mužov (28–40 rokov). Viac na v sekcii „Farské spoločenstvá/zoznamka katRande“ a na stránkach: katRande.org a Výveska.sk.

 

Príprava rodičov a krstných rodičov na krst dieťaťa v sobotu 23.februára o 8.30 / 10.00 hod., krst detí v nedeľu 24.februára o 11.45 hod..

 

Sobota 23.februára večer a nedeľa 24.februára - zapisovanie omšových úmyslov na mesiac apríl v sakristii kostola.

 

Jún 2019

 

Výlet rodín do Velkých Karlovíc na Morave 22.-29. júna 2019 (sobota-sobota). Ubytovanie vo farskom pastoračnom centre (13 osôb, prípadne viac osôb), cena bude zverejnená. Organizuje páter Jozef Strečka, email: nitrakalvaria(a)svd.sk.

 

August 2019

 

Púť na Kalvárii na Matku Božiu - sobota a nedeľa 17.-18.augusta 2019

Farské oznamy 13. januára 2019

Plagáty k ďalším podujatiam, ktoré nie sú zverejnené v hlavnej sekcii „Nástenka“, nájdete v sekcii „Nástenka / Akcie mimo farnosti“.

https://kalvaria.verbisti.sk/akcie-mimo-farnosti.html

Trochu nižšie na tejto stránke nájdete oznamy v bežnom textovom formáte.

Touto nedeľou končí vianočné obdobie a začína liturgické obdobie cez rok, liturgická farba bude zelená.

V túto v nedeľu (13.1.) popoludní o 15.00 hod. bude v Misijnom dome v návštevnej miestnosti stretnutie miništrantov pod vedením pátra Tomáša Baleju. Pozývame všetkých miništrantov a tiež tých chlapcov, ktorí by chceli začať miništrovať.

V utorok máme slávnosť sv. Arnolda Janssena, zakladateľa Spoločnosti Božieho Slova. Pri večernej sv.omši bude kázať pozvaný kazateľ a po jej skončení bude v Misijnom dome pohostenie pre rehoľníkov a rehoľné sestry z Nitry.

Občianske združenie Fórum života o.z. pozýva v túto stredu (16.1.) o 13.00 na informačný seminár na tému „Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti“. Seminár sa koná v aule Misijného domu, všimnite si plagát na výveske.

            V stredu (18.1.) bude večernú sv. omšu o 18.00 celebrovať P. Irenej z komunity Cenacolo a po sv. omši bude adorácia. Srdečne ste všetci pozvaní.

Od piatku 18. januára  sa budeme počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov modliť vo svätých omšiach zvlášť na tento úmysel. Texty modlitieb tentoraz pripravili kresťania rôznych denominácií v Indonézii.

Budúcu nedeľu (20.1.) popoludní o 15.30 pozývame farníčky a farníkov, ktorí upratujú náš kostol, a tiež kostolníkov v kostole, v kaplnke v nemocnici a v kaplnke sv. Medarda, na večeru do Misijného domu. Pri večeri sa tiež poradíme o praktických veciach súvisiacich s touto službou.

Mladých mužov vo veku od 18 do 30 rokov pozývame na duchovnú obnovu od 25. do 27. januára 2019 v Misijnom dome sv. Arnolda Janssena v Bratislave. Počas víkendu budeme uvažovať o spôsoboch, ako sa dá Božia vôľa spoznávať uprostred každodenných povinností života. Prednášky a program zabezpečujú páter Igor Kráľ a bohoslovec Lukáš Hanúsek. Účasť treba nahlásiť na uvedenej emailovej adrese ( Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , najneskôr do 20. januára 2019).

(Nečíta s pri bohoslužbách: Krsty detí a prípravy na krst sú obvykle cez 2. a 4. víkend mesiaca. Presné dátumy a ďalšie užitočné informácie nájdete na farskej stránke: www.kalvaria.verbisti.sk,  dátumy krstov viď stĺpček vľavo nižšie „Najbližšie akcie“)

Pravidelné

Časy bohoslužieb                (v kaplnkách sv. Alžbety a sv. Medarda pozri nižšie)

 

Farský kostol na Kalvárii:

 

 • Nedeľa:

      7.00, 9.00                               a 10.30 (o 10.30 pre deti)

 

 • Pondelok-sobota:

      6.30, 18.00 / 19.00

 

Pon-sob 18.00 / 19.00:

o 18.00 hod. od 1.pondelka v októbri do zmeny na letný čas

 

o 19.00 hod. od zmeny na letný čas po 1.októbrovú nedeľu

 

- pozri tiež aktuálny poriadok bohoslužieb: sekcia „Nástenka/Farské oznamy...“

 

 • Pred každou večernou svätou omšou sa modlíme ruženec.
 • Sviatosť zmierenia vysluhujeme pred a počas každej svätej omše.
 • Vo štvrtok po večernej svätej omši je adorácia.
 • V prvý piatok po večernej svätej omši je pobožnosť k Božskému Srdcu.
 • V prvú sobotu je Fatimská sobota - o 9.00 sv. ruženec a o 10.00 sv. omša.
 • Každú nedeľu o 14.30 sa modlíme ruženec a od 15.00 do 17.15 je tichá adorácia pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Po záverečnom požehnaní sa o 17.35 modlíme vešpery premietané projektorom na stenu kostola. (Pozri tiež aktuálny poriadok bohoslužieb: sekcia „Nástenka/Farské oznamy...“)
 • Púte maďarských veriacich sa konajú obvykle v čase: o 15.00 pobožnosť s eucharistickou poklonou a o 16.00 sv.omša. Dátumy týchto pútí zverejneé na ľavej strane tejto webovej stránky v stĺpčeku "Najbližšie akcie".

 

 • Omšové úmysly sa zapisujú v sakristii v mesačnom predstihu, a to od pondelka po poslednej nedeli mesiaca. Napríklad: Ak nedeľa pripadne na 27. januára, potom od pondelka 28. januára sa zapisujú omšové úmysly na marec.

 

Bohoslužby v kaplnkách na území farnosti:

 

 • Kaplnka sv. Alžbety - Fakultná nemocnica na Špitálskej ulici:

  Pondelok-piatok o 15.30

   

  Sobota, nedeľa a štátne sviatky o 10.30

 

 

 • Kaplnka sv. Medarda - poliklinika sv. Medarda na Špitálskej ulici 13:

    Pondelok, streda                 a piatok o 12.00

 

    Nedeľa o 20.00

 

 • V júli a v auguste (v roku 2018 je to od pondelka 2. júla do piatku 31. augusta vrátane) v kaplnke sv. Medarda budú sv.omše slúžené iba v nedeľu večer o 20.00. V prac.dňoch (pon, str a pia) sv.omše počas júla a augusta nebudú slúžené.

 

 

Copyright © 2013 HAD Company.