Farnosť Nitra - Kalvária

Oficiálna stránka farnosti

Farský úrad

Dátumy plánovaných podujatí a slávenia pútí na Kalvárii sú zverejnené pod týmto stĺpčekom...
 
Kontakt:
Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Nitra-Kalvária
Kalvária 1
949 01 Nitra
 

IČO: 31197850

 

DIČ: 2022173769

 

Č. bežného bank. účtu (SLSP): SK63 0900 0000 0002 3003 4660


Č. účtu na obnovu kaplniek Nitrianskej kalvárie (VÚB): SK94 0200 0000 0040 4432 2851
 
Podpora misií-č.účtov sú na: http://www.verbisti.sk/podporte-misie/
 
Úradné hodiny:
Pondelok:
15.30-17.00
Streda:
15.30-17.00
Piatok:
15.30-17.00
 
Kancelária:
tel.: 0950 233 140
(iba volania, nie sms-správy)
Email: nitrakalvaria (a) svd.sk
 
Mimo úradných hodín vás obslúži:
 
Správca farnosti:

P. Jozef Strečka SVD

tel.: 0903 809 629

(volania a sms-správy)

 
Zaopatrovanie chorých v nemocnici na Špitálskej ulici-tel.: 0903 809 624
 
O príprave na manželstvo a ostatné informácie týkajúce sa sviatostí a pohrebných obradov-pozri v sekcii "Nástenka/Sviatosti"

 

Farské oznamy s aktuálnym poriadkom bohoslužieb nájdete v sekcii „Nástenka/ Farské oznamy...“.

V prípade, že by v tejto sekcii farské oznamy neboli zverejnené a na nepresnosti v nich upozornite, prosím, na to správcu farnosti P. Strečku sms-kou na tel. č.0903 809 629.

Najbližšie akcie

Pravidelné modlitbové stretnutia "Modlitby matiek", "Modlitby otcov",ďalej Kurzy pre rodičov o výchove detí, zoznamka "katRande" a iné-pozri v sekcii „Farské spoločenstvá"

 

 

Marec 2019

 

O milosti získania úplných odpustkov vykonaním si krížovej cesty v Pôstnom období - viď:Čitáreň/Čo sú odpustky...

 

O milosti získania úplných odpustkov každý piatok v Pôstnom období - viď:Čitáreň/Čo sú odpustky...

 

Príprava rodičov a krstných rodičov na krst dieťaťa v sobotu 23.marca o 8.30 / 10.00 hod., krst detí v nedeľu 24.marca o 11.45 hod..

 

Príprava snúbencov na manželstvo 23. a 24. marca 2019 (sobota a nedeľa) v Misijnom dome Matky Božej (adresa pre GPS: Kalvária 715/3, 94901 Nitra). Časový rozvrh prípravy bude zverejnený 7 dní dopredu na plagáte v sekcii "Nástenka", ďalšie informácie v sekcii "Nástenka/Sviatosti".

 

Sobota 23. marca o 16.00 „eRko stretkopre deti - zraz pred kostolom.

 

Od piatka 29.marca od 12.00 hod. do soboty 30.marca 12.00 hod. bude akcia „24 hodín pre Pána“.

 

Sobota 30.marca večer a nedeľa 31.marca - zapisovanie omšových úmyslov na mesiac máj v sakristii kostola.

 

Apríl 2019

 

Príprava rodičov a krstných rodičov na krst dieťaťa v sobotu 13.apríla o 8.30 / 10.00 hod., krst detí v nedeľu 14.apríla o 11.45 hod..

 

Príprava rodičov a krstných rodičov na krst dieťaťa v sobotu 27.apríla. o 8.30 / 10.00 hod., krst detí v nedeľu 28.apríla o 11.45 hod.. (krsty sú obvykle počas 2. a 4. víkendu v mesiaci)


Máj 2019

 

Príprava snúbencov na manželstvo 4. a 5. mája 2019 (sobota a nedeľa) v Misijnom dome Matky Božej (adresa pre GPS: Kalvária 715/3, 94901 Nitra). Časový rozvrh prípravy bude zverejnený 7 dní dopredu na plagáte v sekcii "Nástenka", ďalšie informácie v sekcii "Nástenka/Sviatosti".

 

Príprava snúbencov na manželstvo 25. a 26. mája 2019 (sobota a nedeľa) v Misijnom dome Matky Božej (adresa pre GPS: Kalvária 715/3, 94901 Nitra). Časový rozvrh prípravy bude zverejnený 7 dní dopredu na plagáte v sekcii "Nástenka", ďalšie informácie v sekcii "Nástenka/Sviatosti".

 

 

Jún 2019

 

Výlet rodín do Velkých Karlovíc na Morave 22.-29. júna 2019 (sobota-sobota). Ubytovanie vo farskom pastoračnom centre (13 osôb, prípadne viac osôb), cena bude zverejnená. Organizuje páter Jozef Strečka, email: nitrakalvaria(a)svd.sk.

 

Júl 2019

Letné eRko tábory: 8.-13.júla a 22.-27. júla 2019. Všetky informácie na tejto podstránke. 

 

August 2019

 

Púť na Kalvárii na Matku Božiu - sobota a nedeľa 17.-18.augusta 2019

Farské oznamy 17. marca 2019

Plagáty k ďalším podujatiam, ktoré nie sú zverejnené v hlavnej sekcii „Nástenka“, nájdete v sekcii „Nástenka / Akcie mimo farnosti“.

https://kalvaria.verbisti.sk/akcie-mimo-farnosti.html

Trochu nižšie na tejto stránke nájdete oznamy v bežnom textovom formáte.

Výnos zo zbierky na Katolícku charitu, ktorá sa konala v minulú nedeľu (10.3.), bol 770,-€. Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Katechézu pred krížovou cestou v túto nedeľu (17.3.) popoludní o 15.00 prednesieMons. ThDr. Pavol Zahatlan, PhD, dekan – farár vo farnosti Nitra-Dolné mesto. Téma katechézy bude: „Sedem darov Ducha Svätého-Dar rozumu a rady“

            V Misijnom dome na Kalvárii v utorok začína výstava fotografií o kresťanstve v Indii. Slávnostnej otváracej ceremónie vo vestibule Misijného domu sa v utorok 19.marca o 10.30 hod. zúčastní tiež veľvyslanec Indickej republiky na Slovensku. Výstavu si môžete pozrieť každý deň od 8.00 do 19.00 hod. a potrvá do utorka 26. marca.

V stredu (20.3.) o 17.00 hod. bude najskôr sv.omša za účasti detí, hneď potom - o 18.00 hod. bude celebrovať sv.omšu otec Irenej Ciutti a po nej bude adorácia komunity Cenacolo.

Na farskej stránke sme zverejnili časový rozvrh prípravy snúbencov, ktorá bude v Misijnom dome  budúci víkend (23.-24.3.), prihlásilo sa nám 35 párov.

Základná škola s materskou školou sv. Gorazda na Chrenovej oznamuje, že  v dňoch 1. a 2. apríla 2019 v čase 8.00 – 16.30 hod. bude zápis žiakov do 1. ročníka. Bližšie informácie nájdete na uvedenej stránke školy: www.zsgorazdova.sk.

Charitný domov v Dolnom Smokovci ponúka rodinám i jednotlivcom letné prázdninové rekreačné pobyty za zaujímavé ceny. Voľné termíny a cenník nájdete na uvedených webových stránkach: http://www.charitatatry.sk/,  http://www.charitatatry.sk/index.php/cennik/.

Pán farár a veriaci z farnosti Pavlovce nad Uhom sa obrátili na farnosti v Nitre a v ďalších slovenských mestách s prosbou o finančnú podporu na dobudovanie pútnického miesta blahoslavenej Anky Kolesárovej, kam prichádza stále viac pútnikov. Keďže v ich silách nie je túto úlohu zvládnuť, ponúkajú nám vlastnoručne pripravené veľkonočné baránky. Oceňme, prosím, toto ich úsilie, keďže už 6 týždňov tieto baránky pečie 100 ľudí z tamojšej farnosti. Baránky sú na stole vpredu vľavo vedľa oltára Božského srdca, odporúčaná výška milodaru je 10,-€ za jeden kus.

(Nečíta s pri bohoslužbách: Krsty detí a prípravy na krst sú obvykle cez 2. a 4. víkend mesiaca. Presné dátumy a ďalšie užitočné informácie nájdete na farskej stránke: www.kalvaria.verbisti.sk,  dátumy krstov viď stĺpček vľavo nižšie „Najbližšie akcie“)

Pravidelné

Časy bohoslužieb                (v kaplnkách sv. Alžbety a sv. Medarda pozri nižšie)

 

Farský kostol na Kalvárii:

 

 • Nedeľa:

      7.00, 9.00                               a 10.30 (o 10.30 pre deti)

 

 • Pondelok-sobota:

      6.30, 18.00 / 19.00

 

Pon-sob 18.00 / 19.00:

o 18.00 hod. od 1.pondelka v októbri do zmeny na letný čas

 

o 19.00 hod. od zmeny na letný čas po 1.októbrovú nedeľu

 

- pozri tiež aktuálny poriadok bohoslužieb: sekcia „Nástenka/Farské oznamy...“

 

 • Pred každou večernou svätou omšou sa modlíme ruženec.
 • Sviatosť zmierenia vysluhujeme pred a počas každej svätej omše.
 • Vo štvrtok po večernej svätej omši je adorácia.
 • V prvý piatok po večernej svätej omši je pobožnosť k Božskému Srdcu.
 • V prvú sobotu je Fatimská sobota - o 9.00 sv. ruženec a o 10.00 sv. omša.
 • Každú nedeľu o 14.30 sa modlíme ruženec a od 15.00 do 17.15 je tichá adorácia pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. O 17.30 modlíme vešpery premietané projektorom na stenu kostola a nasleduje záverečné eucharistické požehnanie. (Pozri tiež aktuálny poriadok bohoslužieb: sekcia „Nástenka/Farské oznamy...“)
 • Púte maďarských veriacich sa konajú obvykle v čase: o 15.00 pobožnosť s eucharistickou poklonou a o 16.00 sv.omša. Dátumy týchto pútí zverejneé na ľavej strane tejto webovej stránky v stĺpčeku "Najbližšie akcie".

 

 • Omšové úmysly sa zapisujú v sakristii v mesačnom predstihu, viď stĺpček "Najbližšie akcie".

 

Bohoslužby v kaplnkách na území farnosti:

 

 • Kaplnka sv. Alžbety - Fakultná nemocnica na Špitálskej ulici:

  Pondelok-piatok o 15.30

   

  Sobota, nedeľa a štátne sviatky o 10.30

 

 

 • Kaplnka sv. Medarda - poliklinika sv. Medarda na Špitálskej ulici 13:

    Pondelok, streda                 a piatok o 12.00

 

    Nedeľa o 20.00

 

 • V júli a v auguste v kaplnke sv. Medarda sú sv.omše slúžené iba v nedeľu večer o 20.00. V prac.dňoch (pon, str a pia) sv.omše počas júla a augusta nie sú slúžené.

 

 

Copyright © 2013 HAD Company.