Farnosť Nitra - Kalvária

Oficiálna stránka farnosti

Farský úrad

Dátumy plánovaných podujatí a slávenia pútí na Kalvárii sú zverejnené pod týmto stĺpčekom...
 
Kontakt:
Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Nitra-Kalvária
Kalvária 1
949 01 Nitra
 

IČO: 31197850

 

DIČ: 2022173769

 

Č. bank. účtu: SK63 0900 0000 0002 3003 4660

 
Úradné hodiny:
Pondelok:
15.30-17.00
Streda:
15.30-17.00
Piatok:
15.30-17.00
 
Kancelária:
tel.: 0950 233 140
(iba volania, nie sms-správy)
Email: nitrakalvaria@svd.sk
 
Mimo úradných hodín vás obslúži:
 
Správca farnosti:

P. Jozef Strečka SVD

tel.: 0903 809 629

(volania a sms-správy)

 
Zaopatrovanie chorých v nemocnici na Špitálskej ulici-tel.: 0903 809 624
 
O príprave na manželstvo a ostatné informácie týkajúce sa sviatostí a pohrebných obradov-pozri v sekcii "Nástenka/Sviatosti"

 

Farské oznamy s aktuálnym poriadkom bohoslužieb nájdete v sekcii „Nástenka/ Farské oznamy...“.

V prípade, že by v tejto sekcii farské oznamy neboli zverejnené a na nepresnosti v nich upozornite, prosím, na to správcu farnosti P. Strečku sms-kou na tel. č.0903 809 629.

Najbližšie akcie

Pravidelné modlitbové stretnutia "Modlitby matiek", "Modlitby otcov", ďalej Kurzy pre rodičov o výchove detí, zoznamka "katRande" a iné-pozri v sekcii „Farské spoločenstvá"


Október


Púť maďarských veriacich v piatok 12. októbra 2018: o 15.00 eucharistická poklona a pobožnosť, o 16.00 sv.omša, celebruje Vdp. Peter Hegyi, kaplán vo farnosti Veľký Cetín.

 

 

Príprava rodičov a krstných rodičov na krst dieťaťa v sobotu 13.októbra o 8.30 / 10.00 hod., krst detí v nedeľu 14.októbra o 11.45 hod..

 

Mužom, ktorí majú záujem o púť do Medžugorja, ponúkame takúto púť v malej skupine 9 osôb budúci týždeň od stredy 17. októbra do pondelka 22. októbra.  Cena je 180,- Eur a prihlásiť sa možno u pána Eugena Guldána, tel.: 0903 708 110.

 

Duchovná obnova pre zdravotníkov v sobotu 27. októbra 2018 od 10.00 do 15.30 v Misijnom dome v Nitre na Kalvárii

 

Príprava rodičov a krstných rodičov na krst dieťaťa v sobotu 27.októbra o 8.30 / 10.00 hod., krst detí v nedeľu 28.októbra o 11.45 hod..

 

November

 

Fatimská sobota 3.novembra 2018: o 9.00 pobožnosť, o 10.00 svätá omša, uctenie si relikvie krvi pápeža sv. Jána Pavla II. Pozri tiež v sekcii: „Púte na Kalvárii/Fatimské soboty“

 

 

Katolícka zoznamka „katRande“ pozýva v pondelok 5.novembra 2018 o 18.00 hod. na zoznamovacie stretnutie (tzv. speeddating) v aule Misijného domu. Stretnutie je určené pre ženy (26-38 rokov) a mužov (28–40 rokov). Viac na stránkach: katRande.org a Výveska.sk. Viac tiež v sekcii „Farské spoločenstvá/zoznamka katRande“.

 

 

Príprava rodičov a krstných rodičov na krst dieťaťa v sobotu 10.novembra o 8.30 / 10.00 hod., krst detí v nedeľu 11.novembra o 11.45 hod..

 

Príprava rodičov a krstných rodičov na krst dieťaťa v sobotu 24.novembra o 8.30 / 10.00 hod., krst detí v nedeľu 25.novembra o 11.45 hod..

 

December

 

Fatimská sobota 1.decembra 2018: o 9.00 pobožnosť, o 10.00 svätá omša, celebruje a káže Mons. Štefan Vallo. Pozri tiež v sekcii: „Púte na Kalvárii/Fatimské soboty“

 

Príprava rodičov a krstných rodičov na krst dieťaťa v sobotu 8.decembra o 8.30 / 10.00 hod., krst detí v nedeľu 9.decembra o 11.45 hod..

Sviatosti a pohreby

Krst detí

V našom kostole sú prípravy na krst a krsty tradične v sobotu a v nedeľu doobeda, a to v 2. a 4. víkend mesiaca-presné dátumy sú zverejnené v stĺpčeku „Najbližšie akcie“.

 

Nahlásenie krstu na farskom úrade treba vykonať ešte pred prípravou na krst a je treba predložiť:

Rodný list dieťaťa

Sobášny list rodičov

Krstný rodič má byť katolík, má mať aspoň 16 rokov, prijatú birmovku, a ak žije v manželstve, má byť cirkevne zosobášený.

Prípravné stretnutie rodičov a krstných rodičov s kňazom býva v sobotu o 8.30 / 10.00 hod. na fare.

Krst dospelých (od 14 rokov) vyžaduje dlhodobú prípravu a treba oň požiadať osobne.

 

Prvé sväté prijímanie

Slávnosť prvého svätého prijímania detí býva zvyčajne spoločná raz za rok.

Nahlasovanie i príprava prebiehajú v škole na náboženskej výchove.

Dospelý môže požiadať o prípravu na prvé sväté prijímanie osobne na farskom úrade.

 

Birmovka

Sviatosť birmovania sa u nás vysluhuje zvyčajne každý druhý rok.

Nahlasovanie prebieha po vyhlásení začiatku príprav v kostole.

Príprava je vo farnosti spoločná a trvá asi pol roka.

 

Manželstvo

Termín sobáša je potrebné na farskom úrade nahlásiť aspoň 3 mesiace dopredu.

Pred nahlásením sobáša treba na farskom úrade predložiť:

Krstné listy ženícha a nevesty-nie staršie, ako 6 mesiacov (vydá im ho farský úrad v mieste ich krstu), a doklad o absolvovaní prípravy na manželstvo-na túto prípravu sa možno nahlásiť i na fare.

Až potom bude so snúbencami dohodnutý termín sobáša.

Následne si snúbenci na tunajšom matričnom úrade vybavia žiadosť o uzavretie manželstva, kde obaja predložia: svoje občianske preukazy, svoje rodné listy a nahlásia tam tiež údaje o svedkoch sobáša (mená a rodné čísla). Svedkovia majú byť dvaja a plnoletí.

Túto vyplnenú žiadosť, rodné listy a údaje o svedkoch potom snúbenci prinesú na farský úrad.

Termíny a čas stretnutia na vybavovanie potrebných dokumentov si dohodnite s kňazom dopredu telefonicky, aby ste predišli dlhšiemu čakaniu počas úradných hodín.

 

Príprava na manželstvo

 

Spoločná víkendová príprava snúbencov v Misijnom dome Matky Božej (adresa pre GPS: Kalvária 715/3, 94901 Nitra) sa koná pod vedením kňazov a tiež manželov, ktorí sú pre túto službu pripravení nitrianskou diecézou. Táto príprava trvá dva dni (sobota a nedeľa), a to v nasledujúcich termínoch:

V roku 2019:

26. - 27. januára 2019 - počet prihlásených účastníkov na tento kurz je 7 párov (maximum je 30 párov)

23. - 24. marca 2019 - počet prihlásených účastníkov na tento kurz je 0 párov (maximum je 30 párov)


25. - 26. mája
2019 - počet prihlásených účastníkov na tento kurz je 0 párov (maximum je 30 párov)

28. - 29. septembra 2019 - počet prihlásených účastníkov na tento kurz je 0 párov (maximum je 30 párov)

(Počty prihlásených snúbencov boli na tejto stránke aktualizované 9. októbra 2018)

Na túto prípravu prijímame prednostne tých snúbencov, ktorí sa budú sobášiť v kostoloch nitrianskeho dekanátu a tiež v susediacich dekanátoch Lužianky, Močenok a Vráble.

Ďalšie kurzy prípravy na manželstvo v Nitre-viď nižšie...

Je nanajvýš vhodné, aby sa príprava konala aspoň 6 týždňov pred plánovanou svadbou!

Zároveň prosíme snúbencov, aby sa pokúsili absolvovať predmanželskú prípravu podľa možnosti trochu v predstihu: Napr. v januári býva obvykle menej nahlásených párov (15-20 párov), a následne v marci sa kapacita veľmi rýchlo naplní.


Registrácia účastníkov prípravy je v sobotu od 8.30 hod.

 

Poplatok na osobu je 15,-€ (občerstvenie, režijné náklady...), platí sa pri registrácii.
 

V sobotu bude príprava v čase 9.00-12.00 a popoludní v čase 14.00-18.00 hod.

 

V nedeľu bude príprava v čase 13.00-17.00 hod.

 

Tento rámcový program prípravy bude niekoľko dní pred samotnou prípravou zverejnený tiež na tejto stránke farnosti v hlavnej sekcii "Nástenka".

 

Účasť je povinná počas oboch dní.

 

Na záver účastníci dostanú potvrdenie o absolvovaní predmanželskej prípravy.

 

Na prípravu sa treba dopredu prihlásiť mailom na adrese farnosti „ Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. “. Je treba nahlásiť:

- meno a priezvisko oboch snúbencov (meno a priezvisko je treba uviesť s dĺžňami a mäkčeňmi!),

- dátum ich narodenia (pre rýchle vypísanie tohto dátumu do potvrdenia o absolvovaní kurzu)

- tiež telefónne číslo jedného z nich.

Prosíme účastníkov prípravy, aby si priniesli pero na písanie.

 

Ďalšie kurzy prípravy na manželstvo v našom Exercičnom dome v Nitre na Kalvárii (s možnosťou ubytovania a s vlastným časovým rozvrhom) organizuje páter Ján Štefanec SVD. Termíny príprav nájdete na linku:

https://www.verbisti.sk/exercicny-dom-centrum-spirituality/

Pozri tiež: príprava na manželstvo v Univerzitnom pastoračnom centre v Nitre na http://www.upcnitra.sk/. (Sekcia: Aktivity / Ars Amandi...)

 

Svätá spoveď

Sviatosť zmierenia vysluhujeme pol hodinu pred a tiež počas každej svätej omše.

Ak máte doma vážne chorého človeka, ktorý nemôže prísť do kostola, o svätú spoveď pre neho možno požiadať na farskom úrade počas úradných hodín alebo v sakristii kostola po svätej omši.

 

Eucharistia

Sväté omše sú v našom kostole pravidelne v nedeľu o 7.00, 9.00, 10.30 (pre deti).

Vo všedné dni o 6.30 a o 18.00 (v letnom období o 19.00).

V piatok (okrem prvého piatku v mesiaci) je večerná omša pre mládež.

Eucharistická adorácia je vo štvrtok po večernej svätej omši a v nedeľu od 14.30 do 17.30.

Ak ste chorý alebo máte doma chorého človeka, ktorý nemôže prísť do kostola, o prinesenie Eucharistie možno požiadať na farskom úrade počas úradných hodín alebo v sakristii kostola po svätej omši.

 

Pomazanie chorých

Ak ste vážne chorý alebo máte doma vážne chorého človeka, o sviatosť pomazania chorých možno žiadať na farskom úrade počas úradných hodín alebo v sakristii kostola po svätej omši.

Akútne vážne prípady či hospitalizovaných v nemocnici nahláste kedykoľvek na čísle 0903 809 624.

 

Pohreb

Pri nahlásení pohrebu treba na farský úrad priniesť:

Lekárske svedectvo o úmrtí

Súhlas mestských služieb s konaním pohrebu potvrdený pohrebnou službou

V našej farnosti tradične v sobotu a v nedeľu nepochovávame.

Pravidelné

Časy bohoslužieb                (v kaplnkách sv. Alžbety a sv. Medarda pozri nižšie)

 

Farský kostol na Kalvárii:

 

 • Nedeľa:

      7.00, 9.00                               a 10.30 (o 10.30 pre deti)

 

 • Pondelok-sobota:

      6.30, 18.00 / 19.00

 

Pon-sob 18.00 / 19.00:

o 18.00 hod. od 1.pondelka v októbri do zmeny na letný čas

 

o 19.00 hod. od zmeny na letný čas po 1.októbrovú nedeľu

 

- pozri tiež aktuálny poriadok bohoslužieb: sekcia „Nástenka/Farské oznamy...“

 

 • Pred každou večernou svätou omšou sa modlíme ruženec.
 • Sviatosť zmierenia vysluhujeme pred a počas každej svätej omše.
 • Vo štvrtok po večernej svätej omši je adorácia.
 • V prvý piatok po večernej svätej omši je pobožnosť k Božskému Srdcu.
 • V prvú sobotu je Fatimská sobota - o 9.00 sv. ruženec a o 10.00 sv. omša.
 • Každú nedeľu o 14.30 sa modlíme ruženec a od 15.00 do 17.15 je tichá adorácia pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Po záverečnom požehnaní sa o 17.35 modlíme vešpery premietané projektorom na stenu kostola. (Pozri tiež aktuálny poriadok bohoslužieb: sekcia „Nástenka/Farské oznamy...“)
 • Púte maďarských veriacich sa konajú obvykle v čase: o 15.00 pobožnosť s eucharistickou poklonou a o 16.00 sv.omša. Dátumy týchto pútí zverejneé na ľavej strane tejto webovej stránky v stĺpčeku "Najbližšie akcie".

 

 • Omšové úmysly sa zapisujú v sakristii v mesačnom predstihu, a to od pondelka po poslednej nedeli mesiaca. Napríklad: Ak nedeľa pripadne na 27. januára, potom od pondelka 28. januára sa zapisujú omšové úmysly na marec.

 

Bohoslužby v kaplnkách na území farnosti:

 

 • Kaplnka sv. Alžbety - Fakultná nemocnica na Špitálskej ulici:

  Pondelok-piatok o 15.30

   

  Sobota, nedeľa a štátne sviatky o 10.30

 

 

 • Kaplnka sv. Medarda - poliklinika sv. Medarda na Špitálskej ulici 13:

    Pondelok, streda                 a piatok o 12.00

 

    Nedeľa o 20.00

 

 • V júli a v auguste (v roku 2018 je to od pondelka 2. júla do piatku 31. augusta vrátane) v kaplnke sv. Medarda budú sv.omše slúžené iba v nedeľu večer o 20.00. V prac.dňoch (pon, str a pia) sv.omše počas júla a augusta nebudú slúžené.

 

 

Copyright © 2013 HAD Company.