Farnosť Nitra - Kalvária

Oficiálna stránka farnosti

Farský úrad

Dátumy plánovaných podujatí a slávenia pútí na Kalvárii sú zverejnené pod týmto stĺpčekom...
 
Kontakt:
Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Nitra-Kalvária
Kalvária 1
949 01 Nitra
 

IČO: 31197850

 

DIČ: 2022173769

 

Č. bank. účtu: SK63 0900 0000 0002 3003 4660

 
Úradné hodiny:
Po, Ut, Št, Pia,:
9.00-11.45
Streda:
14.00-18.00
 
Kancelária:
Tel. 037 / 77 694 34
nitrakalvaria@svd.sk
 

Správca farnosti:

P. Jozef Strečka SVD

Tel.: 0903 809 629

 

Kapláni:
P. Tomáš Gerboc SVD
(predkrstná príprava rodičov a krsty detí)

Tel.: 0904 738 966

 

P. Milan Toman SVD

Tel.: 0903 809 633
 
O príprave na manželstvo a ostatné informácie týkajúce sa sviatostí pozri v sekcii "Nástenka/Sviatosti"
 
Zaopatrovanie chorých v nemocnici na Špitálskej ulici:
Tel.: 0903 809 624
 

Farské oznamy s aktuálnym poriadkom bohoslužieb nájdete v sekcii „Nástenka/ Farské oznamy...“. V prípade, že by v tejto sekcii farské oznamy neboli zverejnené, upozornite, prosím, na to správcu farnosti P. Strečku sms-kou na tel. č. 0903 809 629.

Najbližšie akcie

Pravidelné modlitbové stretnutia "Modlitby matiek", "Modlitby otcov", ďalej Kurzy pre rodičov o výchove detí, zoznamka "katRande" a iné-pozri v sekcii „Farské spoločenstvá"

 

Júl

 

Výlet rodín z Kalvárie do Terchovej 5.-8. júla 2018 (štvrtok-nedeľa). Ubytovanie v Útulku sv. Jozefa (45 osôb), cena bude zverejnená. Organizuje páter Jozef Strečka, email: nitrakalvaria(a)svd.sk.

 

Fatimská sobota 7.júla 2018: o 9.00 pobožnosť, o 10.00 svätá omša, uctenie si relikvie krvi pápeža sv. Jána Pavla II. a nakoniec prítomným snúbencom kňaz udelí požehnanie. Pozri tiež v sekcii: „Púte na Kalvárii/Fatimské soboty“

 

August

 

Fatimská sobota 4.augusta 2018: o 9.00 pobožnosť, o 10.00 svätá omša, uctenie si relikvie krvi pápeža sv. Jána Pavla II. nakoniec prítomným snúbencom kňaz udelí požehnanie. Pozri tiež v sekcii: „Púte na Kalvárii/Fatimské soboty“

 

Púť na Kalvárii na Matku Božiu - sobota a nedeľa 18.-19. augusta 2018

 

 

23.-29.8.2018 Púť do Medžugorja-viď plagát v sekcii „Nástenka“

 

September

 

Fatimská sobota 1.septembra 2018: o 9.00 pobožnosť, o 10.00 svätá omša, uctenie si relikvie krvi pápeža sv. Jána Pavla II. a nakoniec prítomným snúbencom kňaz udelí požehnanie. Pozri tiež v sekcii: „Púte na Kalvárii/Fatimské soboty“

 

Farský deň na Kalvárii v nedeľu 9.septembra: 15.00 pobožnosť v kostole, o 15.30 priateľský futbalový zápas, nasleduje agapé. (Rezervný termín farského dňa v prípade zlého počasia je ďalšia nedeľa 16. septembra.)

 

Príprava snúbencov na manželstvo 29.-30. septembra 2018 (sobota a nedeľa)

v Misijnom dome Matky Božej (adresa pre GPS: Kalvária 715/3, 94901 Nitra).  Ďalšie informácie v sekcii "Nástenka/Sviatosti"

 

Október

 

Fatimská sobota 6.októbra 2018: o 9.00 pobožnosť, o 10.00 svätá omša, uctenie si relikvie krvi pápeža sv. Jána Pavla II. a nakoniec prítomným snúbencom kňaz udelí požehnanie. Pozri tiež v sekcii: „Púte na Kalvárii/Fatimské soboty“

 

Duchovná obnova pre zdravotníkov v sobotu 27. októbra 2018 od 10.00 do 15.30 v Misijnom dome v Nitre na Kalvárii

 

November

 

Fatimská sobota 3.novembra 2018: o 9.00 pobožnosť, o 10.00 svätá omša, uctenie si relikvie krvi pápeža sv. Jána Pavla II. a nakoniec prítomným snúbencom kňaz udelí požehnanie. Pozri tiež v sekcii: „Púte na Kalvárii/Fatimské soboty“

 

December

 

Fatimská sobota 1.decembra 2018: o 9.00 pobožnosť, o 10.00 svätá omša, uctenie si relikvie krvi pápeža sv. Jána Pavla II. nakoniec prítomným snúbencom kňaz udelí požehnanie. Pozri tiež v sekcii: „Púte na Kalvárii/Fatimské soboty“

Manželské večery na Kalvárii

Informatívny článok z farského časopisu Kalvárske hlasy z decembra 2017:

Na jeseň 2017 sa prvýkrát na Kalvárii realizoval populárny kurz s názvom Manželské večery. Jeho hlavným cieľom je pomôcť manželským párom posilniť a prehĺbiť ich partnerský vzťah. Kurz je  príležitosťou stráviť čas spolu, zaoberať sa dôležitými otázkami manželstva a osvojovať si dôležité stratégie v komunikácii medzi partnermi. Manželské večery tvorí 8 stretnutí na témy, s ktorými v manželstve  „bojuje“ pravdepodobne každý pár: budovanie pevných základov, umenie komunikácie, konflikty a ich riešenie, odpustenie, rodičia a svokrovci, sex, láska a pravé hodnoty dobrého manželstva. Každý večer začína spoločnou večerou, pokračuje vysvetľovaním témy, pričom ponúka priestor na cvičenia a rozhovor medzi partnermi. Skupinová diskusia nie je súčasťou kurzu, manželia sa na dané témy rozprávajú výhradne len medzi sebou.

Kurz pravdepodobne zarezonoval vo všetkých 10 pároch, ktoré sa ho zúčastnili. Zistili, že na manželstve sa stále dá niečo vylepšovať, veci treba správne pomenovať, uvedomiť si ich a chcieť ich zmeniť. Čo im Manželské večery konkrétne dali? Aké mali z kurzu dojmy?

 

Manželské večery nám dali čas pre manželstvo. Mali sme dve hodiny iba jeden pre druhého, bez mobilov, televízie a počítača. V našom 31-ročnom manželskom vzťahu sa zlepšila komunikácia. Viac sme si uvedomili potreby toho druhého, čím sa zmenil uhol pohľadu na každodenné veci.

manželia Sarvašoví

 

Prvým prínosom MV pre naše manželstvo je, že niektoré problémy vieme vykomunikovať nekonfliktným a láskavým spôsobom. Ďalej krásne ponaučenie, že z maličkostí sa tvoria veľké veci. V manželstve nemôžem meniť partnera na ideál, musím začať LEN a LEN od seba. Ak sa obaja budeme snažiť ulahodiť druhému v drobnostiach, ktoré ho potešia, naše manželstvo bude rásť aj po mnohých rokoch.

Tretím poučením Manželských večerov je, že šťastné manželstvo je  „drina“ a treba si ho zaslúžiť. Dôležité je denne sa za partnera a manželstvo modliť a mať spoločný vrúcny vzťah k Bohu. Treba hovoriť „jazykom lásky svojho  partnera“, nie „jazykom lásky seba“. Je to veľká výzva, tak nám Pán Boh pomáhaj!

manželia Vörösoví

 

Sme veľmi radi, že sme mohli chodiť na Manželské večery. V príjemnom prostredí, kde sme boli jeden pre druhého sme sa mohli medzi sebou nerušene rozprávať. Každý jeden večer bol pre nás užitočný a dal nám „návod“ na riešenie rozličných manželských situácií. Je to investícia do nášho vzťahu, aj keď prídu horšie časy. Navyše, keď všade okolo je toľko rozpadnutých manželstiev...

manželia Šimkoví

 

Manželskými večermi sme boli príjemne prekvapení. Kurz viedol manželský pár, ktorý mal s témami evidentne bohaté skúsenosti. Všetko bolo podané taktne, s primeranou dávkou láskavého humoru a ilustrované  množstvom rôznych životných príbehov. Páčil sa nám vytvorený priestor na tiché rozhovory medzi nami, keď sme pri svetle sviečok a ponorení v príjemnej hudbe mohli svojmu partnerovi hovoriť to, čo bybez takejto príležitosti možno nikdy nebolo vypovedané a tak lepšie nazrieť do duše, srdca i mysle toho druhého. Ešte viac nás to zblížilo a inšpirovalo.

Manželské večery odporúčame všetkým ako osvieženie dobrého manželského  života, ale aj ako regeneráciu vzťahu, ba dokonca aj ako jeho terapiu. A keď si k tomu všetkému ešte spomenieme na úžasné večere plné chutných špecialít, ktoré ste nám, milí pátri, vlastnoručne pripravovali a servírovali, máme sto chutí si to celé zopakovať. Vrelá vďaka!

manželia Blažekoví

 

Ak aj vy žijete v stereotype manželského života a chcete pre manželstvo urobiť niečo viac, prihláste sa na ďalší kurz, ktorý pátri verbisti ponúknu začiatkom budúceho roku. Zistíte, že aj iní manželia majú podobné problémy ako vy, avšak ich riešenia môžu byť rozdielne. Možno sa aj vy dozviete o svojom partnerovi a sebe veci, ktoré ste si nikdy nevypovedali. Lepšie pochopíte partnerovo zmýšľanie a konanie, ktoré možno sprevádza isté zranenie z minulosti. Prežijete niekoľko týždňov, počas ktorých budete o sebe premýšľať viac, pocítite spolupatričnosť, rešpekt a manželskú lásku. 

kw

Poznámka: Dátum ďalšej série „Manželských večerov“ bude zverejnený v predstihu v stĺpčeku „Najbližšie akcie“

Pravidelné

Časy bohoslužieb                (v kaplnkách sv. Alžbety a sv. Medarda pozri nižšie)

 

Farský kostol na Kalvárii:

 

 • Nedeľa:

      7.00, 9.00                               a 10.30 (o 10.30 pre deti)

 

 • Pondelok-sobota:

      6.30, 18.00 / 19.00

 

Pon-sob 18.00 / 19.00:

o 18.00 hod. od 1.pondelka v októbri do zmeny na letný čas

 

o 19.00 hod. od zmeny na letný čas po 1.októbrovú nedeľu

 

- pozri tiež aktuálny poriadok bohoslužieb: sekcia „Nástenka/Farské oznamy...“

 

 • Pred každou večernou svätou omšou sa modlíme ruženec.
 • Sviatosť zmierenia vysluhujeme pred a počas každej svätej omše.
 • Vo štvrtok po večernej svätej omši je adorácia.
 • V prvý piatok po večernej svätej omši je pobožnosť k Božskému Srdcu.
 • V prvú sobotu je Fatimská sobota - o 9.00 sv. ruženec a o 10.00 sv. omša.
 • Každú nedeľu o 14.30 sa modlíme ruženec a od 15.00 do 17.15 je tichá adorácia pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Po záverečnom požehnaní sa o 17.35 modlíme vešpery premietané projektorom na stenu kostola. (Pozri tiež aktuálny poriadok bohoslužieb: sekcia „Nástenka/Farské oznamy...“)
 • Púte maďarských veriacich sa konajú obvykle v čase: o 15.00 pobožnosť s eucharistickou poklonou a o 16.00 sv.omša. Dátumy týchto pútí zverejneé na ľavej strane tejto webovej stránky v stĺpčeku "Najbližšie akcie".

 

 • Omšové úmysly sa zapisujú v sakristii v mesačnom predstihu, a to od pondelka po poslednej nedeli mesiaca. Napríklad: Ak nedeľa pripadne na 27. januára, potom od pondelka 28. januára sa zapisujú omšové úmysly na marec.

 

Bohoslužby v kaplnkách na území farnosti:

 

 • Kaplnka sv. Alžbety - Fakultná nemocnica na Špitálskej ulici:

  Pondelok-piatok o 15.30

   

  Sobota, nedeľa a štátne sviatky o 10.30

 

 

 • Kaplnka sv. Medarda - poliklinika sv. Medarda na Špitálskej ulici 13:

    Pondelok, streda                 a piatok o 12.00

 

    Nedeľa o 20.00

 

 • V júli a v auguste (v roku 2018 je to od pondelka 2. júla do piatku 31. augusta vrátane) v kaplnke sv. Medarda budú sv.omše slúžené iba v nedeľu večer o 20.00. V prac.dňoch (pon, str a pia) sv.omše počas júla a augusta nebudú slúžené.

 

 

Copyright © 2013 HAD Company.