Farnosť Nitra - Kalvária

Oficiálna stránka farnosti

Farský úrad

Dátumy plánovaných podujatí a slávenia pútí na Kalvárii sú zverejnené pod týmto stĺpčekom...
 
Kontakt:
Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Nitra-Kalvária
Kalvária 1
949 01 Nitra
 

IČO: 31197850

 

DIČ: 2022173769

 

Č. bank. účtu: SK63 0900 0000 0002 3003 4660

 
Úradné hodiny:
Po, Ut, Št, Pia,:
9.00-13.00
Streda:
14.00-18.00
 
Kancelária:
Tel. 037 / 77 694 34
nitrakalvaria@svd.sk
 

Správca farnosti:

P. Jozef Strečka SVD

Tel.: 0903 809 629

 

Kapláni:
P. Tomáš Gerboc SVD
(predkrstná príprava rodičov a krsty detí)

Tel.: 0904 738 966

 

P. Milan Toman SVD

Tel.: 0903 809 633
 
O príprave na manželstvo a ostatné informácie týkajúce sa sviatostí-pozri v sekcii "Nástenka/Sviatosti"
 
Zaopatrovanie chorých v nemocnici na Špitálskej ulici:
Tel.: 0903 809 624

Najbližšie akcie

Pravidelné modlitbové stretnutia "Modlitby matiek", "Modlitby otcov", ďalej Kurzy pre rodičov o výchove detí, zoznamka "katRande", príprava snúbencov a iné-pozri v sekcii „Farské spoločenstvá"

 

Štvrtok 25. januára 2018 o 19.00 v aule Misijného domu:

„Smiechom k lepšiemu manželstvu“ – 4.diel seriálu Marka Gungora o krásach i strastiach manželstva -viď plagát v sekcii „Nástenka“.

 

Príprava snúbencov na manželstvo 27.-28. januára 2018 (sobota a nedeľa) - ďalšie informácie v sekcii "Nástenka/Sviatosti"

 

Február

 

1. februára o 15.00 hod. (štvrtok) - 4.februára 13.00  hod. (nedeľa) 2018 duchovná obnova pre exercitantov v maďarskom jazyku pod vedením P.Grzegorza Burbelu SVD z Budapešti.

Téma duch. obnovy: Božie milosrdenstvo a sviatosť zmierenia (o jednotlivých častiach sv.spovede).

V rámci obnovy bude vo štvrtok, piatok a sobotu prístupná pre verejnosť o 15.00 v kostole pobožnosťo 16.00 sv.omša s tematickou kázňou. Prihlasovanie na ubytovanie (30 miest) u p.Šlosárovej, tel. 0905 269 004, email: emilia.slosarova@svd.sk. Cena za ubytovanie a jedlo: 17,-€ x 3 dni = 51,-€ ( pre 2-3 osoby v izbe) / 57,-€ na 3 dni ( pre 1 osobu v izbe). Je možné objednať si tiež obed vo štvrtok 1. marca.

 

Fatimská sobota 3.februára 2018:

o 9.00 pobožnosť,

o 10.00 svätú omšu celebruje a káže P. Igor Kráľ SVD-pozri tiež v sekcii: „Púte na Kalvárii/Fatimské soboty“

 

Kalvárska ľudová veselica v sobotu 3. februára 2018 o 19.00 v aule Misijného domu.


Katolícka zoznamka „katRande“ pozýva v pondelok 19. februára 2018 o 18.00 hod. na zoznamovacie stretnutie (tzv. speeddating) v aule Misijného domu. Stretnutie je určené pre ženy (26-38 rokov) a mužov (28–40 rokov). Podrobnejšie informácie nájdete na plagáte v kostole alebo na stránkach: katRande.org a Výveska.sk. Viac tiež v sekcii „Farské spoločenstvá/zoznamka katRande“.

 

Duchovná obnova pre zdravotníkov v sobotu 24. februára 2018 od 10.00 do 15.30 v kňazskom seminári v Nitre

 

Marec

 

Fatimská sobota

3.marca 2018:

o 9.00 pobožnosť,

o 10.00 svätá omša-pozri tiež v sekcii: „Púte na Kalvárii/Fatimské soboty“

 

Duchovná obnova farnosti v pôstnom obodbí:

stredu 7.marca a vo štvrtok 8.marca:

O 17.45 úvodný videoklip k tematickej kázni počas sv.omše o 18.00,

po sv. omši bude pobožnosť.

 

Obnova pokračuje v piatok a sobotu akciou:

"24 hodín pre Pána"-piatok 9.marca 2018 od 12.00 hod.-sobota 10.marca do 12.00 hod.

Program bude spresnený na plagáte.

 

Príprava snúbencov na manželstvo 17.-18. marca 2018 (sobota a nedeľa) - ďalšie informácie v sekcii "Nástenka/Sviatosti"

 

Apríl

 

Fatimská sobota

7.apríla 2018:

o 9.00 pobožnosť,

o 10.00 svätá omša-pozri tiež v sekcii: „Púte na Kalvárii/Fatimské soboty“

 

Máj

 

Fatimská sobota

5.mája 2018:

o 9.00 pobožnosť,

o 10.00 svätú omšu celebruje a káže Mons. Peter Brodek, generálny vikár nitrianskej diecézy-pozri tiež v sekcii: „Púte na Kalvárii/Fatimské soboty“
 

Púť maďarských veriacich v piatok 11. mája 2018: o 15.00 Eucharistická poklona a pobožnosť, 16.00 sv.omša

 

Príprava snúbencov na manželstvo 26.-27. mája 2018 (sobota a nedeľa) - ďalšie informácie v sekcii "Nástenka/Sviatosti"


Jún


Júl

 

August

 

Púť na Kalvárii na Matku Božiu - sobota a nedeľa 18.-19. augusta 2018

 

September

 

Farský deň na Kalvárii v nedeľu 9.septembra: 15.00 pobožnosť v kostole, o 15.30 priateľský futbalový zápas, nasleduje agapé. (Rezervný termín farského dňa v prípade zlého počasia je ďalšia nedeľa 16. septembra.)

 

Príprava snúbencov na manželstvo 29.-30. septembra 2018 (sobota a nedeľa) - ďalšie informácie v sekcii "Nástenka/Sviatosti"

 

Október

 

Duchovná obnova pre zdravotníkov v sobotu 27. októbra 2018 od 10.00 do 15.30 v Misijnom dome v Nitre na Kalvárii

 

Manželské večery na Kalvárii

Informatívny článok z farského časopisu Kalvárske hlasy z decembra 2017:

Na jeseň 2017 sa prvýkrát na Kalvárii realizoval populárny kurz s názvom Manželské večery. Jeho hlavným cieľom je pomôcť manželským párom posilniť a prehĺbiť ich partnerský vzťah. Kurz je  príležitosťou stráviť čas spolu, zaoberať sa dôležitými otázkami manželstva a osvojovať si dôležité stratégie v komunikácii medzi partnermi. Manželské večery tvorí 8 stretnutí na témy, s ktorými v manželstve  „bojuje“ pravdepodobne každý pár: budovanie pevných základov, umenie komunikácie, konflikty a ich riešenie, odpustenie, rodičia a svokrovci, sex, láska a pravé hodnoty dobrého manželstva. Každý večer začína spoločnou večerou, pokračuje vysvetľovaním témy, pričom ponúka priestor na cvičenia a rozhovor medzi partnermi. Skupinová diskusia nie je súčasťou kurzu, manželia sa na dané témy rozprávajú výhradne len medzi sebou.

Kurz pravdepodobne zarezonoval vo všetkých 10 pároch, ktoré sa ho zúčastnili. Zistili, že na manželstve sa stále dá niečo vylepšovať, veci treba správne pomenovať, uvedomiť si ich a chcieť ich zmeniť. Čo im Manželské večery konkrétne dali? Aké mali z kurzu dojmy?

 

Manželské večery nám dali čas pre manželstvo. Mali sme dve hodiny iba jeden pre druhého, bez mobilov, televízie a počítača. V našom 31-ročnom manželskom vzťahu sa zlepšila komunikácia. Viac sme si uvedomili potreby toho druhého, čím sa zmenil uhol pohľadu na každodenné veci.

manželia Sarvašoví

 

Prvým prínosom MV pre naše manželstvo je, že niektoré problémy vieme vykomunikovať nekonfliktným a láskavým spôsobom. Ďalej krásne ponaučenie, že z maličkostí sa tvoria veľké veci. V manželstve nemôžem meniť partnera na ideál, musím začať LEN a LEN od seba. Ak sa obaja budeme snažiť ulahodiť druhému v drobnostiach, ktoré ho potešia, naše manželstvo bude rásť aj po mnohých rokoch.

Tretím poučením Manželských večerov je, že šťastné manželstvo je  „drina“ a treba si ho zaslúžiť. Dôležité je denne sa za partnera a manželstvo modliť a mať spoločný vrúcny vzťah k Bohu. Treba hovoriť „jazykom lásky svojho  partnera“, nie „jazykom lásky seba“. Je to veľká výzva, tak nám Pán Boh pomáhaj!

manželia Vörösoví

 

Sme veľmi radi, že sme mohli chodiť na Manželské večery. V príjemnom prostredí, kde sme boli jeden pre druhého sme sa mohli medzi sebou nerušene rozprávať. Každý jeden večer bol pre nás užitočný a dal nám „návod“ na riešenie rozličných manželských situácií. Je to investícia do nášho vzťahu, aj keď prídu horšie časy. Navyše, keď všade okolo je toľko rozpadnutých manželstiev...

manželia Šimkoví

 

Manželskými večermi sme boli príjemne prekvapení. Kurz viedol manželský pár, ktorý mal s témami evidentne bohaté skúsenosti. Všetko bolo podané taktne, s primeranou dávkou láskavého humoru a ilustrované  množstvom rôznych životných príbehov. Páčil sa nám vytvorený priestor na tiché rozhovory medzi nami, keď sme pri svetle sviečok a ponorení v príjemnej hudbe mohli svojmu partnerovi hovoriť to, čo bybez takejto príležitosti možno nikdy nebolo vypovedané a tak lepšie nazrieť do duše, srdca i mysle toho druhého. Ešte viac nás to zblížilo a inšpirovalo.

Manželské večery odporúčame všetkým ako osvieženie dobrého manželského  života, ale aj ako regeneráciu vzťahu, ba dokonca aj ako jeho terapiu. A keď si k tomu všetkému ešte spomenieme na úžasné večere plné chutných špecialít, ktoré ste nám, milí pátri, vlastnoručne pripravovali a servírovali, máme sto chutí si to celé zopakovať. Vrelá vďaka!

manželia Blažekoví

 

Ak aj vy žijete v stereotype manželského života a chcete pre manželstvo urobiť niečo viac, prihláste sa na ďalší kurz, ktorý pátri verbisti ponúknu začiatkom budúceho roku. Zistíte, že aj iní manželia majú podobné problémy ako vy, avšak ich riešenia môžu byť rozdielne. Možno sa aj vy dozviete o svojom partnerovi a sebe veci, ktoré ste si nikdy nevypovedali. Lepšie pochopíte partnerovo zmýšľanie a konanie, ktoré možno sprevádza isté zranenie z minulosti. Prežijete niekoľko týždňov, počas ktorých budete o sebe premýšľať viac, pocítite spolupatričnosť, rešpekt a manželskú lásku. 

kw

Poznámka: Dátum ďalšej série „Manželských večerov“ bude zverejnený v predstihu v stĺpčeku „Najbližšie akcie“

Pravidelné

Časy bohoslužieb                (v kaplnkách sv. Alžbety a sv. Medarda pozri nižšie)

 

Farský kostol na Kalvárii:

 

 • Nedeľa:

      7.00, 9.00                               a 10.30 (o 10.30 pre deti)

 

 • Pondelok-sobota:

      6.30, 18.00 / 19.00

 

Pon-sob 18.00 / 19.00:

o 18.00 hod. od 1.pondelka v októbri do zmeny na letný čas

 

o 19.00 hod. od zmeny na letný čas po 1.októbrovú nedeľu

 

- pozri tiež aktuálny poriadok bohoslužieb: sekcia „Nástenka/Farské oznamy...“

 

 • Pred každou večernou svätou omšou sa modlíme ruženec.
 • Sviatosť zmierenia vysluhujeme pred a počas každej svätej omše.
 • Vo štvrtok po večernej svätej omši je adorácia.
 • V prvý piatok po večernej svätej omši je pobožnosť k Božskému Srdcu.
 • V prvú sobotu je Fatimská sobota - o 9.00 sv. ruženec a o 10.00 sv. omša.
 • Každú nedeľu o 14.30 sa modlíme ruženec a od 15.00 do 17.15 je tichá adorácia pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Po záverečnom požehnaní sa o 17.35 modlíme vešpery premietané projektorom na stenu kostola. (Pozri tiež aktuálny poriadok bohoslužieb: sekcia „Nástenka/Farské oznamy...“)
 • Púte maďarských veriacich sa konajú obvykle v čase: o 15.00 pobožnosť s eucharistickou poklonou a o 16.00 sv.omša. Dátumy týchto pútí zverejneé na ľavej strane tejto webovej stránky v stĺpčeku "Najbližšie akcie".

 

 • Omšové úmysly sa zapisujú v sakristii v mesačnom predstihu, a to od pondelka po poslednej nedeli mesiaca. Napríklad: Ak nedeľa pripadne na 27. januára, potom od pondelka 28. januára sa zapisujú omšové úmysly na marec.

 

Bohoslužby v kaplnkách na území farnosti:

 

 • Kaplnka sv. Alžbety - Fakultná nemocnica na Špitálskej ulici:

  Pondelok-piatok o 15.30

   

  Sobota, nedeľa a štátne sviatky o 10.30

 

 

 • Kaplnka sv. Medarda - poliklinika sv. Medarda na Špitálskej ulici 13:

    Pondelok, streda                 a piatok o 12.00

 

    Nedeľa o 20.00

 

 • V júli a v auguste (v roku 2018 je to od pondelka 2. júla do piatku 31. augusta vrátane) v kaplnke sv. Medarda nie sú  v prac.dňoch (pon, str a pia) sv.omše.

 

 

Copyright © 2013 HAD Company.